Etnik ve Dinsel Milliyetçilik

''Etnik ve dinsel fanatizm, uzun süredir yerleşik olan, sözlü (şifahi) değil, yazılı (kitabi) özellikler gösteren kültürlerde ortaya çıkması daha muhtemel olan bir sosyopsikolojik durumdur. Yerleşiklik ve kitabilik, topluluk narsizmini artıran 'biz' ve 'onlar' ayrımını körükleyen, oraya ait olmayanı kesin olarak dışlayan bir etkiye yol açıyor gibi görünmektedir. Yerleşik kültürlerin toplumsal psikolojisinde 'yabancı', hep barbar talancı anlamına gelmekte yerleşiklerin toplum psikolojisi kendisini 'gelişmiş', diğerlerini 'ilkel' görmektedir. Onların bu etnosentrik anlayışları son zamanlara kadar beşeri bilimlerin bakışını bile belirlemiştir. En şiddetli din savaşlarının, ilk ulusalcı hareketlerin ve ırkçılığın orada çıkması bir yana, Avrupa'da Yahudilere ve Türklere karşı tarih boyunca geliştirilmiş önyargıların ve şiddet tepkilerinin incelenmesi bu konuda çok sayıda kanıt ortaya koymaktadır.''(1)


1) GÖKA, Erol. (2009), Türklerde Liderlik ve Fanatizm, İstanbul: Timaş Yayınları, s. 234-235.

 

Çok kolay anlaşılabileceği üzere ülkemizde faşizm değil, yüksek oranda fanatizm vardır. Bu tür fanatik olgular büyük ölçüde Türk toplumunun önceki yaşantılarından gelen deneyimlerden beslenmektedir. Türk toplumunda sınıf değil daha çok semboller ve değerler yargıları etrafında şekillenen duygusal bir mücadele de olduğundan, Anadolu insanı somut, nesnel, mantıki söylemlerle ve gerçeklerle değil, daha çok kendi hissiyatına hitap eden duygusal dokundurmalarla harekete geçebilmekte ve siyasilerle iletişim kurabilmektedir. 8 yıllık AKP iktidarında, özellikle partinin başındaki isim Tayyip Erdoğan bu gerçeğe uygun davrandığı için büyük kitleleri peşine takabildi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !